โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ขอหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว ในเดือนมีนาคม และ เมษายน 2563 ตามมติ ครม.

ชั่วโมงเรียนของนักเรียนทุกคนจะยืดออกไปโดยอัตโนมัต สองครั้งสำหรับวันเสาร์ และหนึ่งครั้งสำหรับวันอาทิตย์ค่ะ (อาทิตย์สุดท้ายเป็นอาทิตย์ที่ 5 ของเดือน) ติดตามอัปเดตได้ที่หน้าเพจโรงเรียน >>>>>

 

https://www.facebook.com/Natasinsamphan/