รำอธิษฐาน

    การแสดงวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ชุดรำอธิษฐาน ฝึกซ้อมโดย คุณครู สุนัดดา อุ่นศรี  และ คุณครู กิติชัย  โตเลิศ อำนวยการฝึกซ้อมโดย คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ นักแสดง ด.ญ. ศิริพร                   อุบลบาล ด.ญ. นาราชา                […]

อ่านต่อ

การแสดงชุด จับปูดำ

การแสดงเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ชุด จับปูดำ ฝึกซ้อมโดย  คุณครู นพมาศ พันธุ์มณี นักแสดง ด.ญ. ณัจฉรียา              สุรัสวดี (น้องพริม) ด.ญ. พริษฐดา              ภมรพล (น้องแก้วใส) ด.ญ. รวิภา                    จิตต์อารีย์ (น้องไข่มุก) ด.ญ. […]

อ่านต่อ

รำแม่บทเล็ก ประวัติเพิ่มเติม

แม่บทเล็ก ข้อมูลเดิมอ่านที่นี่   การแสดงรำแม่บทเล็ก วันเด็กแห่งชาติปี 2562  การแสดงรำแม่บทเล็ก วันเด็กแห่งชาติปี 2562 แสดงโดย ด.ญ. ณิชชาพัชร์ สุรัสวดี ฝึกซ้อมโดย คุณครู ดุษณี ตั้งเกษมสราญ  อำนวยการฝึกซ้อมโดย คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ การแสดงชุดที่ 1 หรือชุดรำเบิกโรงนั้น จะเป็นการแสดงในชุดรำเพลง แม่บทเล็ก […]

อ่านต่อ

กิจกรรมวันลอยกระทง นาฏศิลป์สัมพันธ์ 2561

วันที่ 18 พ.ย. 2561 โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นค่ะ  เป็นกิจกรรมเล็กๆ โดยได้จัดฉากในมุมหนึ่งของโรงเรียนไว้ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้แต่งชุดไทยถ่ายภาพกับกระทงยักษ์ครึ่งวงกลมที่สั่งทำพิเศษ เป็นที่สนุกสนานมากมาย ทั้งคุณครูทั้งเด็กๆ โดยมีกิจกรรมถ่ายคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยนักเรียนสองรุ่นคือ รุ่นบุคคลทั่วไปและรุ่นเด็กเล็ก โดยคุณมล และน้องยาหยีด้วยค่ะ รับชมวิดีโอของทั้งสองได้ตามนี้นะคะ

อ่านต่อ
น้องแธ บุษบาเสี่ยงเทียน

บุษบาเสี่ยงเทียน

การแสดงชุด บุษบาเสี่ยงเทียน นะคะ ประดิษฐ์ท่ารำโดย ครู ถนอม สายเจริญ ฝึกซ้อมโดย ครูสุนัดดา อุ่นครี และ ครู ดุษณี ตั้งเกษมสราญ และ ครู ภัทราภร ศรีกาญจน์  แสดงรำโดย น.ส. ณลิน พรรณ  รัตนเดชพงษ์สิน ถ้าใครได้เคยอ่านวรรณคดีเรื่องอิเหนา ก็จะทราบว่ามีเรื่องราวอยู่ตอนหนึ่งในเนื้อเรื่องที่ท้าวดาหาบิดาของนางบุษบาพยายามจะยกนางให้เป็นคู่ครองของระตูจรกาซึ่งเป็นผู้ครองเมืองจรกา […]

อ่านต่อ