หนึ่งสมอง สองมือ มุ่งมั่นที่จะทำ

  ครูฝัน ชิดชนก บุณณรงค์ทิพ     การศึกษา ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาวิชา นาฎศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ปริญญาโท เกียรติบัตรเรียนดี สาขาวิชาบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม     ผลงานด้านนาฎศิลป์ นักแสดงชุดเบิกโรง กิ่งไม้เงินทอง โขนพระราชทาน ตอนนางลอย ปี […]

อ่านต่อ

หลักสูตรบทเรียนของโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์

ครูสัมพันธ์เคยเล่าให้เราฟังว่า แต่ละบทเพลงในหลักสูตรชั้นต้นของโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ ครูไม่ได้นำเพลงมาใส่อย่างมั่วซั่วแค่พอให้เด็กได้ฝึกเรียนฝึกรำเสียที่ไหน แต่ในเพลงทั้ง 4 ของหลักสูตรบทเรียนชั้นต้นนั้น ครูได้คิดและปรึกษา

อ่านต่อ

รำวง-ประวัติทั่วไป

เมื่อสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ยังไม่มีใครในกรุงเทพรู้จักการรำวง แต่หลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สองไปได้สักพัก การละเล่นรำวงก็ค่อยๆ แผ่ขยายเข้าพระนครมาเรื่อยๆ ในยุคนั้นเรียกกันว่ารำโทน

อ่านต่อ

เรียนรู้เรื่องรำไทย ระบำชุด เมขลารามสูร

บทความเรียนรู้เรื่องรำไทย ระบำ เมขลา รามสูร นี้ เป็นระบำที่มีความสวยงาม และสอดคล้องกับคติความเชื่อดั้งเดิมของไทยในเรื่องของฟ้าร้อง ฟ้าฝ่า

อ่านต่อ