การแสดงในงาน FruitaCharityxNuches

เมือวันที่ 22 มิถุนายน 2019 โรงเรียนนาฎศิลป์สัมพันธ์ได้มีโอกาสพาน้องๆ ไปแสดงในงาน #FruitaCharityxNuches ค่ะ งานนี้จัดโดยบริษัท ฟรุตต้า เนเชอรัล จำกัด ร่วมกับ 702 Fandom โดยกลุ่ม Nuches ซึ่งประกอบด้วย นุช และนุชา แฟนคลับของคุณ #เป๊กผลิตโชค ค่ะ งานนี้เป็นงานการกุศลงานแรกก็ว่าได้ ที่แบรนด์กับแฟนคลับร่วมกันจัดจนประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ […]

อ่านต่อ

รำอธิษฐาน

    การแสดงวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ชุดรำอธิษฐาน ฝึกซ้อมโดย คุณครู สุนัดดา อุ่นศรี  และ คุณครู กิติชัย  โตเลิศ อำนวยการฝึกซ้อมโดย คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ นักแสดง ด.ญ. ศิริพร                   อุบลบาล ด.ญ. นาราชา                […]

อ่านต่อ

การแสดงชุด จับปูดำ

การแสดงเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ชุด จับปูดำ ฝึกซ้อมโดย  คุณครู นพมาศ พันธุ์มณี นักแสดง ด.ญ. ณัจฉรียา              สุรัสวดี (น้องพริม) ด.ญ. พริษฐดา              ภมรพล (น้องแก้วใส) ด.ญ. รวิภา                    จิตต์อารีย์ (น้องไข่มุก) ด.ญ. […]

อ่านต่อ

รำแม่บทเล็ก ประวัติเพิ่มเติม

แม่บทเล็ก ข้อมูลเดิมอ่านที่นี่   การแสดงรำแม่บทเล็ก วันเด็กแห่งชาติปี 2562  การแสดงรำแม่บทเล็ก วันเด็กแห่งชาติปี 2562 แสดงโดย ด.ญ. ณิชชาพัชร์ สุรัสวดี ฝึกซ้อมโดย คุณครู ดุษณี ตั้งเกษมสราญ  อำนวยการฝึกซ้อมโดย คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ การแสดงชุดที่ 1 หรือชุดรำเบิกโรงนั้น จะเป็นการแสดงในชุดรำเพลง แม่บทเล็ก […]

อ่านต่อ

กิจกรรมวันลอยกระทง นาฏศิลป์สัมพันธ์ 2561

วันที่ 18 พ.ย. 2561 โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นค่ะ  เป็นกิจกรรมเล็กๆ โดยได้จัดฉากในมุมหนึ่งของโรงเรียนไว้ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้แต่งชุดไทยถ่ายภาพกับกระทงยักษ์ครึ่งวงกลมที่สั่งทำพิเศษ เป็นที่สนุกสนานมากมาย ทั้งคุณครูทั้งเด็กๆ โดยมีกิจกรรมถ่ายคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยนักเรียนสองรุ่นคือ รุ่นบุคคลทั่วไปและรุ่นเด็กเล็ก โดยคุณมล และน้องยาหยีด้วยค่ะ รับชมวิดีโอของทั้งสองได้ตามนี้นะคะ

อ่านต่อ