การแสดงชุด เชิญชมดอกไม้

ระบำ เชิญชมดอกไม้ นั้น เป็นระบำอันมีที่มาจากบทประพันธ์เรื่อง เจ้าหญิงแสนหวี ประพันธ์โดย ฯพณฯ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ในปีพ.ศ. 2481 อันเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ที่กล่าวเล่าถึงเรื่องราวของความรักและความขัดแย้งระหว่างรัฐสองรัฐ คือ แสนหวี และ เขมรัฐ การแสดงชุด เชิญชมดอกไม้ ฝึกซ้อมโดย คุณครู ดุษณี ตั้งเกษมสราญ , คุณครู ถนอม สายเจริญ […]

อ่านต่อ