รำอธิษฐาน

    การแสดงวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ชุดรำอธิษฐาน ฝึกซ้อมโดย คุณครู สุนัดดา อุ่นศรี  และ คุณครู กิติชัย  โตเลิศ อำนวยการฝึกซ้อมโดย คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ นักแสดง ด.ญ. ศิริพร                   อุบลบาล ด.ญ. นาราชา                […]

อ่านต่อ

การแสดงชุด จับปูดำ

การแสดงเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ชุด จับปูดำ ฝึกซ้อมโดย  คุณครู นพมาศ พันธุ์มณี นักแสดง ด.ญ. ณัจฉรียา              สุรัสวดี (น้องพริม) ด.ญ. พริษฐดา              ภมรพล (น้องแก้วใส) ด.ญ. รวิภา                    จิตต์อารีย์ (น้องไข่มุก) ด.ญ. […]

อ่านต่อ

รำแม่บทเล็ก ประวัติเพิ่มเติม

แม่บทเล็ก ข้อมูลเดิมอ่านที่นี่   การแสดงรำแม่บทเล็ก วันเด็กแห่งชาติปี 2562  การแสดงรำแม่บทเล็ก วันเด็กแห่งชาติปี 2562 แสดงโดย ด.ญ. ณิชชาพัชร์ สุรัสวดี ฝึกซ้อมโดย คุณครู ดุษณี ตั้งเกษมสราญ  อำนวยการฝึกซ้อมโดย คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ การแสดงชุดที่ 1 หรือชุดรำเบิกโรงนั้น จะเป็นการแสดงในชุดรำเพลง แม่บทเล็ก […]

อ่านต่อ

หนึ่งสมอง สองมือ มุ่งมั่นที่จะทำ

  ครูฝัน ชิดชนก บุณณรงค์ทิพ     การศึกษา ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาวิชา นาฎศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ปริญญาโท เกียรติบัตรเรียนดี สาขาวิชาบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม     ผลงานด้านนาฎศิลป์ นักแสดงชุดเบิกโรง กิ่งไม้เงินทอง โขนพระราชทาน ตอนนางลอย ปี […]

อ่านต่อ

หลักสูตรบทเรียนของโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์

ครูสัมพันธ์เคยเล่าให้เราฟังว่า แต่ละบทเพลงในหลักสูตรชั้นต้นของโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ ครูไม่ได้นำเพลงมาใส่อย่างมั่วซั่วแค่พอให้เด็กได้ฝึกเรียนฝึกรำเสียที่ไหน แต่ในเพลงทั้ง 4 ของหลักสูตรบทเรียนชั้นต้นนั้น ครูได้คิดและปรึกษา

อ่านต่อ