ความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำ

ครูส้ม ภัทราพร ศรีกาญจน์     การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป ระดับอุดมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ2 สาขานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ผลงานด้านนาฏศิลป์ บันทึกวิดีทัศน์ชุด วิพิธทัศนา ปี2550 เข้าร่วมโครงการอบรมนาฏศิลป์-ดนตรี เพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมวิชาชีพ ชุด ฟ้อนสาวไหม นักแสดงงานฉลองครบรอบ 76 […]

อ่านต่อ

ประวัติครูปุ๊ ครูถนอม ครูเชียง

บทความนี้ไม่มีขอเขียนมาก แต่จะขอนำเสนอประวัติครูผู้ใหญ่สามท่านคือ ครูปุ๊ ครูถนอม และครูเชียงค่ะ พร้อมกับนำคลิปวิดีโอผลงานของครูปุ๊มาฝากสองคลิป

อ่านต่อ

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ หรือ พิธีไหว้ครู โขน-ละคร ผู้ที่ควรเข้าร่วมพิธีนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในสายของการรำไทยหรือโขนแต่ เพียงเท่านั้น แต่ผู้ที่ทำงานสายการแสดงทั้งหมดควรเข้าร่วมพิธีนี้

อ่านต่อ

การรำฉุยฉาย

การรำฉุยฉาย หมายถึง ลีลาการร่ายรำขณะที่ตัวละครเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถแปลงกายหรือแต่งกาย ได้อย่างสวยงดงาม เป็นศิลปะการร่ายรำที่มีความวิจิตรบรรจง ผู้ที่ร่ายรำจะต้องเป็นผู้ที่มีฝีมือ

อ่านต่อ

รำแม่บทเล็ก

แม่บทเล็ก เป็นท่ารำมาตรฐาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แม่ท่า” เช่นเดียวกับแม่บทใหญ่ แต่มีลีลากระบวนการรำที่สั้นกว่า

อ่านต่อ