การแสดงชุด จับปูดำ

การแสดงเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ชุด จับปูดำ ฝึกซ้อมโดย  คุณครู นพมาศ พันธุ์มณี นักแสดง ด.ญ. ณัจฉรียา              สุรัสวดี (น้องพริม) ด.ญ. พริษฐดา              ภมรพล (น้องแก้วใส) ด.ญ. รวิภา                    จิตต์อารีย์ (น้องไข่มุก) ด.ญ. […]

อ่านต่อ

หลักสูตรบทเรียนของโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์

ครูสัมพันธ์เคยเล่าให้เราฟังว่า แต่ละบทเพลงในหลักสูตรชั้นต้นของโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ ครูไม่ได้นำเพลงมาใส่อย่างมั่วซั่วแค่พอให้เด็กได้ฝึกเรียนฝึกรำเสียที่ไหน แต่ในเพลงทั้ง 4 ของหลักสูตรบทเรียนชั้นต้นนั้น ครูได้คิดและปรึกษา

อ่านต่อ