การแสดงชุดฟ้อนชาวเขานั้น เป็นการแสดงประยุกต์ที่ทางโรงเรียนได้นำบทเพลงสองบทเพลงอันมีทำนองละม้ายมาประกอบเข้าเป็นการแสดงชุดเดียวกัน คือ เด็กไทยภูเขา และฟ้อนเงี้ยว โดยมีรูปแบบการแสดงเป็นสองส่วนคือ ส่วนโชว์ของนักเรียนรุ่นเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียน อายุ 4-5 ปี และส่วนโชว์ของนักเรียนรุ่นหลักสูตรปกติอายุ 6 ปีขึ้นไป

โดยนักแสดงทั้งสองรุ่นนี้ จะทำการร่ายรำในชุดเครื่องแต่งกายของชาวไทยใหญ่ หรือ เงี้ยว ในแคว้นฉาน สหภาพพม่า ซึ่งมีถิ่นฐานติดกับดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย นับเป็นการร่ายรำที่แสดงถึงความร่าเริง สนุกสนาน ของเด็กๆ ชาวเขาได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดู

 

การแสดงชุด ฟ้อนชาวเขา ฝึกซ้อมโดย คณะครูโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์

นักแสดงรุ่นเล็ก

  1. น้องลิลลี่ น้องเอพริล               3.น้องน้ำชา                 4.น้องส้มโอ
  2. น้องลัญจ์ 6. น้องหมิงอี้                7.น้องมิกิ                     8.น้องณชา
  3. น้องชะเอม

นักแสดงรุ่นโต

1.น้องฟ้าใส     2.น้องหนูจ๋า     3.น้องไข่มุก               4.น้องไข่มุก

5.น้องน้ำมนต์              6.น้องฮวา        7.น้องเอมิ        8.น้องปริม