โย้ตัว

การโย้ตัว

โย้ตัว คือการค่อยๆ เอียงตัวไปทางซ้ายและทางขวาพร้อมกับสะดุ้งตัวตามจังหวะค่อยๆ เอียงไปช้าๆ

.

ยักตัว

การยักตัว

ยักตัวคือการยักตรงส่วนบนนับจากส่วนเอวขึ้นมา กดไหล่ข้างเดียวกับการหย่อนสะเอว พร้อมกับยุบจังหวะด้วย เมื่อกดไหล่

.

เอียงตัว

การเอียงตัว

เอียงตัว คล้ายกับการโย้ตัว เอียงลำตัวส่วนบนไปทางซ้ายและขวา เพื่อความนิ่มนวลในการรำ