ประวัติ ครูจุ๋งจิ๋ง ชื่อ นพมาศ พันธุ์มณี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศึกษา

เข้าเรียนนาฏศิลป์ที่ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ โดยเรียนกับ คุณครูสัมพันธ์ พันธุ์มณี

ผลงาน: – ออกแบบคอร์สเรียนหลักสูตรเด็กเล็ก – ออกแบบท่าเต้น / ชุดการแสดงโชว์สำหรับเด็กเล็ก – ออกแบบคอร์สเรียนหลักสูตรบุคคลทั่วไป – สอนพิเศษรำไทยบุคคลทั่วไป – แสดงรำไทยร่วมกับโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์

เข้าสอนทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. และสอนพิเศษวันธรรมดา แล้วแต่นัด