ประวัติครูปุ๊ ครูถนอม ครูเชียง

บทความนี้ไม่มีขอเขียนมาก แต่จะขอนำเสนอประวัติครูผู้ใหญ่สามท่านคือ ครูปุ๊ ครูถนอม และครูเชียงค่ะ พร้อมกับนำคลิปวิดีโอผลงานของครูปุ๊มาฝากสองคลิป

อ่านต่อ

การจีบ

ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการจีบแบบต่างๆ ซึ่งเป็นท่ารำที่สำคัญในเพลงรำนาฏศิลป์ไทยทุกเพลง

อ่านต่อ