ลาวเสี่ยงเทียน คลิปบรรเลงพร้อมโน๊ต

ลาวเสี่ยงเทียน โดย ครูแจง โน๊ตเพลงอยู่ในคลิป เพลงลาวเสี่ยงเทียน มีกำเนิตในช่วงปลายรัชการที่สี่ ต่อรัชกาลที่ห้า  โดยไม่ทราบว่าครูเพลงท่านใดเป็นผู้แต่ง  โน๊ตเพลงมีความไพเราะมากค่ะ  และทำนองเพลงลาวเสี่ยงเทียนนี้ ได้ถูกนำไปประยุกต์เป็นเพลงอื่นๆ อีกมาก ทั้งเพลงลูกทุ่ง ลุกกรุง  ลองฟังจากคลิปนะคะ เพลงคุ้นหูมากเลย นับได้ว่าเป็นเพลงฮิตอมตะที่มีมากว่าสองร้อยปีก็ว่าได้นะ   อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2476 หลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) ท่านได้ประพันธ์เพิ่มขึ้นมาเป็นเพลงเถาค่ะ (มีสามชั้น […]

อ่านต่อ