ลาวแพน คลิปบรรเลงพร้อมโน๊ต

อาจารย์วงศ์่เคยเล่าว่า เพลงลาวแพนขิมเดี่ยวที่เรียนมากจากหลวงประดิษฐ์ไพเราะนั้น เป็นการต่อเพลงมาแบบไม่มีโน๊ต ใช้เพียงการจดจำอย่างเดียว  ซึ่งแต่ละลูกศิษย์ก็จะจดจำไปแต่ละคน  แต่ละลูกศิษย์ไปเป็นครู ก็เอาเพลงลาวแพนไปสอนต่อ ไปพัฒนาต่อ ตามความทรงจำของตนเอง  ดังนั้น  ถ้าจะฟังเพลงลาวแพนขิมเดี่ยวแต่ละอาจารย์กันก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยทั้งที่มาจากหลวงประดิษฐ์ไพเราะเหมือนกัน แล้วแต่ใครจำได้มากน้อย และแล้วแต่ใครจะพัฒนาไปทางไหนอีก

แม้ในวันนี้ อาจารย์วงศ์ ศรีสวัสดิ์ และอาจารย์หลวงประดิษฐ์ไพเราะจะไม่อยู่แล้วทั้งคู่  แต่เพลงลาวแพนที่สืบทอดมายังคงอยู่ และยังพัฒนาไปหลากหลาย

อ่านต่อ