การแสดงชุด เซิ้งน้องน้อย

เซิ้งน้องน้อย เป็นการแสดงรำเซิ้งสไตล์อิสานแบบง่ายๆ สำหรับเด็กเล็ก  โดยมีรูปแบบของเพลงมาจากทำนองเพลงไทยโบราณคือ เพลงเต้ยโขง และ อ.เตือนใจ ศรีมารุต นำได้มาใส่คำร้อง เพื่อให้เด็กๆ สามารถจดรำท่ารำประกอบคำร้องได้โดยง่าย

ซึ่งสำหรับเพลง เชิ้งน้องน้อย นี้ ปัจจุบันทางโรงเรียนได้นำมาบรรจุเป็นบทเพลงหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กอายุไม่เกิน 6 ปี

อ่านต่อ