กระทุ้งและกระดกเท้า

การกระทุ้ง

กระทุ้ง คือการเคาะจมูกเท้า ที่อยู่ข้างหลังครั้งหนึ่งก่อน แล้งกระดกเท้า โดยยกเท้าที่เคาะไปด้านหลัง โดยใช้ส้นเท้าติดกับก้น (บางครั้งกระทุ้งแล้ว ไม่ต้องกระดกก็มีโดยกระทุ้งแล้วก้าวไปเฉยๆ )

การกระดกเท้า

กระดกเท้า คือการยกเท้าไปข้างหลังพยายามให้ส้นเท้าติดกับก้น หรือเกือบติดก้นโดยการถีบขาที่กระดกไปข้างหลังมากๆ ก่อนกระดกจะกระทุ้งก็ได้

.

จรดเท้าและแตะเท้า

จรดเท้าและแตะเท้า

จรดเท้า คือการแตะพื้นด้วยจมูกเท้า ส่วนอื่นของเท้าไม่ถึงพื้น พร้อมกับยุบตัว
แตะเท้า คือการใช้จมูกเท้าแตะพื้นแล้ววิ่งหรือก้าว ขณะที่ก้าวส่วนอื่นๆ ของเท้าถึงพื้นด้วย

.

กราย

การกราย1

.

การกราย2

กราย เป็นกิริยาเคลื่อนไหวของมือที่จีบหงาย ลำแขนเหยียดตรงระดับไหล่ ค่อยๆม้วนมือจีบให้คว่ำลงช้าๆ คลายจีบออกจนมือแบแล้วตั้งวงเฉียงไปข้างหน้า

.

การก้าวเท้า

การวางเท้า

.

การก้าวข้าง

การก้าว เป็นการก้าวเท้าข้างใดข้าวหนึ่งลง หลักของการก้าวเท้า น้ำหนักตัวจะโน้มหนักไปข้างหน้าเท้าที่ก้าวหลังเท้าย่อเข่าให้ดูพองาม

การไขว้เท้า

การยกเท้า

การยกเท้า

เป็นอาการสืบเนื่องมาจากการประเท้า จะยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้