เพลงลาวแพน ว่ากันว่าแต่เดิมเป็นเพลงที่ชาวลาวที่ไทยกวาดต้อนมาเป็นเชลยใช้ร้องเล่นกัน แต่ด้วยความแปลกของท่วงทำนองทให้นักดนตรีไทยนำมารีมิกซ์เสียใหม่ ซี่งทำให้มีทางเพลงที่แตกต่างไปหลายแนวทาง
เพลงลาวแพนมีท่่วงทำนองที่ไพเราะ แต่ละเครื่องดนตรีเล่นก็ไม่เหมือนกัน (เพราะมีหลายแนว) ที่โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ใช้เพลงลาวแพนที่บรรเลงจะเข้ในการสอนรำลาวแพน แต่ในทางขิม ทางเพลงพัฒนาจากจากอาจารย์หลวงประดิษฐ์ไพเราะ ซึ่งเป็นอาจารย์ของ อาจารย์วงศ์ ศรีสวัสดิ์อีกที
อาจารย์วงศ์่เคยเล่าว่า เพลงลาวแพนขิมเดี่ยวที่เรียนมากจากหลวงประดิษฐ์ไพเราะนั้น เป็นการต่อเพลงมาแบบไม่มีโน๊ต ใช้เพียงการจดจำอย่างเดียว  ซึ่งแต่ละลูกศิษย์ก็จะจดจำไปแต่ละคน  แต่ละลูกศิษย์ไปเป็นครู ก็เอาเพลงลาวแพนไปสอนต่อ ไปพัฒนาต่อ ตามความทรงจำของตนเอง  ดังนั้น  ถ้าจะฟังเพลงลาวแพนขิมเดี่ยวแต่ละอาจารย์กันก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยทั้งที่มาจากหลวงประดิษฐ์ไพเราะเหมือนกัน แล้วแต่ใครจำได้มากน้อย และแล้วแต่ใครจะพัฒนาไปทางไหนอีก

แม้ในวันนี้ อาจารย์วงศ์ ศรีสวัสดิ์ และอาจารย์หลวงประดิษฐ์ไพเราะจะไม่อยู่แล้วทั้งคู่  แต่เพลงลาวแพนที่สืบทอดมายังคงอยู่ และยังพัฒนาไปหลากหลาย

 

ในคลิปเป็นการบรรเลงเพลงลาวแพนที่ได้รับสืบทอดมาจากอาจารย์วงศ์ ศรีสวัสดิ์  ซึ่งแม้ผู้รับ (ครูแจง ครูจิ๊ป) จะรับมาแบบใช้ความทรงจำ (ไม่มีโน๊ต)  แต่ครูก็พยายามเขียนโน๊ตหลักไว้ในคลิปแล้วนะคะ  ลองดูที่พี่จิ๊ปตี อ่านโน๊ตหลักที่ให้ แล้วแกะมือเอานะ  ทั้งเพลงเทคนิคที่บ่อยมากคือมือซ้ายมือขวาจะตีไม่เหมือนกันนะ เหมือนมือนึงบรรเลงโน๊ตหลัก อีกมือก็บรรเลงอีกโน๊ตควบคู่กันไป ลองแกะดูนะคะ

 

และถ้าหากมีความสนใจที่จะเรียนดนตรีไทย ขิมเดี่ยว ที่โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ สอนวันเสาร์ อาทิตย์ สามารถติดต่อได้ที่ครูแตง 0891817635 ราคาไม่แพงค่ะ