โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ก่อตั้งโดย
นางสาวสัมพันธ์ พันธุ์มณี ในปีพุทธศักราช 2507
ในรูปแบบของกิจการครอบครัว

โดยคุณพ่อ คุณแม่ และพี่น้องทุกคนรับบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปเพื่อช่วยกิจการของโรงเรียน เช่น คุณแม่ทำอาหารเลี้ยงครูและนักเรียน คุณพ่อเป็นช่าง ทำอาวุธประกอบการแสดง และมีอาจารย์สุภาพ พันธุ์มณีพี่สาว ที่ร่วมอำนวยการสอนด้วยกันมาตลอด เป็นต้น

โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกที่เปิดสอนวิชานาฏศิลป์ไทย เนื่องด้วยอาจารย์สัมพันธ์ปรารถนาให้ผู้ที่มีใจรักในการรำไทยแต่ไม่ได้เรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปโดยตรง ได้มีโอกาสเรียนรำที่ถูกหลักอย่างแท้จริงจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

หลังจากก่อตั้งในปี 2507 ทางโรงเรียนก็ผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์เป็นจำนวนมาก หลายท่านประกอบอาชีพนักแสดง เป็นดาราที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิง บางท่านประกอบอาชีพครูสอนนาฏศิลป์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บางท่านมีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศก็ได้นำความรู้ความสามารถทางนาฏศิลป์ไปแสดงเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศได้ชื่นชม เกิดความสนใจในลีลาการร่ายรำและเครื่องแต่งกายของไทยกันมาก และหลายท่านก็ยังสอนรำไทยให้กับนักเรียนไทยและชาวต่างชาติ เป็นการสืบสานศิลปะไทยไม่เพียงแต่ในประเทศ แต่ยังออกไปถึงต่างประเทศด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์สัมพันธ์ พันธุ์มณีอย่างยิ่ง

แม้ว่าในปัจจุบัน โอกาสในการนำรำไทยไปแสดงทางโทรทัศน์อาจไม่มากเท่าในสมัยแรกๆ ของวงการ แต่ก็ยังมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงหลายท่านแจ้งเกิดจากการแสดงลีลารำไทยอันอ่อนช้อย และการมีความสามารถด้านรำไทยเป็นสมบัติติดตัว ก็ยังคงสร้างโอกาสดีๆ ให้กับชีวิตของหลายๆ คนไม่เปลี่ยนแปลง