การแสดงเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ชุด จับปูดำ ฝึกซ้อมโดย  คุณครู นพมาศ พันธุ์มณี

นักแสดง

  1. ด.ญ. ณัจฉรียา              สุรัสวดี (น้องพริม)
  2. ด.ญ. พริษฐดา              ภมรพล (น้องแก้วใส)
  3. ด.ญ. รวิภา                    จิตต์อารีย์ (น้องไข่มุก)
  4. ด.ญ. กฤติยาภรณ์        สุธรรมพงษ์ (น้องหลิน)

โดยปกติแล้วทางโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาวิชานาฏศิลป์หลักสูตรพื้นฐานโดยกำหนดอายุสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป เพราะเด็กในวัย 6 ปีนั้น นับได้ว่าเป็นที่มีความพร้อมมากที่สุดทั้งในด้านของการเรียนรู้ สมาธิ และพัฒนาการทางอารมณ์ต่างๆ หากแต่บางครั้ง ยังมีน้องๆ เด็กเล็กที่ชื่นชอบในการรำไทยและต้องการเรียนวิชานาฏศิลป์ทั้งที่ยังเป็นเด็กเล็กอายุ 4 – 5 ปี

ในกรณีเช่นนี้แม้ว่าพัฒนาการในการเรียนรู้ด้านเนื้อร้องของเพลงและจังหวะดนตรีต่างๆ ของน้องๆ จะยังไม่มากเท่ากับนักเรียนอายุ 6 ปีสักเท่าไรนัก แต่ทางโรงเรียนก็มีหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนเด็กเล็ก โดยการนำเอาเพลงเด็กเล็กในจังหวะง่ายๆ มีความหมายของเนื้อร้องที่ฟังแล้วซึมซับได้เข้าใจง่าย มาสอนให้กับน้องๆ อายุ 4-5 ปี ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียนสำหรับนักเรียนเด็กเล็ก

ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆ เด็กเล็กจะได้รู้จักและเคยชินกับจังหวะของดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบท่ารำ นำไปสู่พัฒนาการในการเรียนนาฏศิลป์หลักสูตรพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ซึ่งการแสดงในชุด จับปูดำ และชุด Wheel on the Bus นี้ จะเป็นการแสดงของน้องๆ นักเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียนสำหรับนักเรียนเด็กเล็ก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายนอกจากจะฝึกให้เด็กๆ เคยชินกับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงแล้ว ยังฝึกฝนให้เด็กๆ มีความกล้าในการแสดงออกอีกด้วย