ประวัติ ครูแจง
ชื่อ ปรัญญา พันธุ์มณี
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา บริหารธุรกิจ
เข้าเรียนนาฏศิลป์ที่ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2516 และเรียนดนตรีไทย ประเภท ขิมเดี่ยว ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย
โดยเรียนกับ คุณครูสัมพันธ์ พันธุ์มณี และศึกษาขิมเดี่ยวกับ อาจารย์วงศ์ ศรีสวัสดิ์

ผลงาน: มีงานแสดงรำไทยร่วมกับโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ตลอดมาตั้งแต่อายุน้อยๆ และยังมีงานแสดงขิมเดี่ยวตามสถานที่ต่างๆ และเป็นครูสอนขิมเดี่ยวและรำไทย

เข้าสอนทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. และสอนพิเศษวันธรรมดา แล้วแต่นัด

ครูแจงแสดงขิมเดี่ยว
ครูแจง แนะนำ น้องเบญ ตีขิมถวายพระธาตุ