บทความนี้ไม่มีขอเขียนมาก  แต่จะขอนำเสนอประวัติครูผู้ใหญ่สามท่านคือ ครูปุ๊ ครูถนอม และครูเชียงค่ะ  พร้อมกับนำคลิปวิดีโอผลงานของครูปุ๊มาฝากสองคลิป เชิญชมได้เลยค่ะ

คลิปวิดีโอสาธิตการสอนของครูปุ๊ สุนัดดา อุ่นศรี 2 คลิปค่ะ


คลิปที่สอง

ประวัติ ครูปุ๊
ชื่อ สุนัดดา อุ่นศรี
เข้าเรียนนาฏศิลป์ที่ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ ตอนอายุ 6 ขวบ
ผลงานที่ประทับใจ รับบทเป็น พรานบุญ ตัวเงาะ และรามสูร
เข้าสอนทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

.

ประวัติ ครูถนอม
ชื่อ ถนอม สายเจริญ
ประวัติการศึกษา จบจากกรมศิลปากร
เข้าร่วมงานกับคุณครูสัมพันธ์ ที่ช่อง 4 บางขุนพรหม ในตำแหน่งครูสอนนาฏศิลป์ ละคร นาง
ผลงาน รับบทตัวละครนางเอก และตัวนางเด่น ๆ หลายเรื่องด้วยกัน อาทิ เช่น นางสีดา
เข้าสอนทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

.

ประวัติ ครูเชียง
ชื่อ ชัยวัฒน์ โตเลิศ
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา ศิลปะศาสตร์บัณฑิต
เข้าเรียนนาฏศิลป์ที่ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2537
โดยเรียนกับ คุณครูถนอม สายเจริญ และ คุณครูสมวงษ์ ตรีวนิช
ผลงาน รับบทเป็น ประสันตา ตอน ตีกลับ รับบทเป็น นางตานี (ผี) ในละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายบัวเกี้ยวนางตานี
เข้าสอนทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.