การแสดงวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ชุดรำอธิษฐาน ฝึกซ้อมโดย คุณครู สุนัดดา อุ่นศรี  และ คุณครู กิติชัย  โตเลิศ อำนวยการฝึกซ้อมโดย คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์

นักแสดง

 1. ด.ญ. ศิริพร                   อุบลบาล
 2. ด.ญ. นาราชา                สุทธิเลิศ
 3. ด.ญ. สาริศา                 นาคปนคำ
 4. ด.ญ. สุวรินทร์              นาคปนคำ
 5. ด.ญ. บ้านรัก                 ก้าวกระโทก
 6. ด.ญ. วิมพ์วิภา หลิมวิจิตร
 7. ด.ญ. บูรณิน                 หลิมวิจิตร
 8. ด.ญ. ปั้นดิน ไตรคุ้มพันธ์
 9. ด.ญ.ชลิดา จิตรรุ่งเรือง
 10. ด.ญ. ประณยา เจติโคตร
 11. ด.ญ. บัณฑิตา อินทรมาตย์
 12. ด.ญ. ประณยา เจติโคตร
 13. ด.ญ. ภาวิชยา สุนทรวิภาต

อธิษฐาน เป็นบทเพลงของระบำอันมีที่มาจากละครเรื่อง “อานุภาพพ่อขุนรามคำแหง” ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2497 โดย ฯพณฯ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ โดยระบำชุดนี้จะมีท่ารำที่ง่าย และเนื้อหาของเพลงอันไม่ซับซ้อน จึงมักถูกนำมาใช้เป็นชุดการแสดงรำโชว์สำหรับเด็กๆ ที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดเรียนรำนาฏศิลป์ได้เป็นอย่างดี