ท่ารำไทยอื่นๆ

ท่ารำไทยแต่ละท่าจะต้องไปหมดทั้งตัว จะใช้เพียงแค่มือ เท้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะดูไม่สวยงาม จึงมีลีลาที่ใช้ลำตัวทำให้สวยงามขึ้น ดังนี้

อ่านต่อ

การตั้งวง

ท่ารำไทยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือการตั้งวง ในบทนี้จะแสดงการตั้งวงที่เป็นท่ารำไทยพื้นฐ่านอย่างคร่าวๆ ดังนี้

อ่านต่อ

การจีบ

ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการจีบแบบต่างๆ ซึ่งเป็นท่ารำที่สำคัญในเพลงรำนาฏศิลป์ไทยทุกเพลง

อ่านต่อ