ครูฮิวโก้

ฮิวโก้ กิตติรัตน์ หมุนลี

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เกียรตินิยม อันดับ2 สาขานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

ผลงาน

*สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ ชุด เรือมอโรคยาศาล

*แสดงโขน ถวายอาลัยพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 รับบทเป็น ท้าวสหัสนัยน์

*แสดง วิพิธทัศนา ละครนอกเรื่องลิลิตพระลอ รับบทเป็นพระลอ ตอน ตามไก่

 

 

คติประจำใจ ทุกความสำเร็จเกิดจากความอดทนและพยายาม