ครูส้ม ภัทราพร ศรีกาญจน์

 

 

การศึกษา

  • ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป
  • ระดับอุดมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ2 สาขานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ผลงานด้านนาฏศิลป์

  • บันทึกวิดีทัศน์ชุด วิพิธทัศนา ปี2550
  • เข้าร่วมโครงการอบรมนาฏศิลป์-ดนตรี เพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมวิชาชีพ ชุด ฟ้อนสาวไหม
  • นักแสดงงานฉลองครบรอบ 76 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ครูสอนพิเศษบุคคลทั่วไปเพื่อส่งเสริมวัฒธรรมไทย

 

 

แรงบันดาลใจ

อยากสืบทอดและส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ตลอดไป

 

 

ทัศนคติ: ความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำ